Skip to content

Obrony prac doktorskich

25 czerwca 2021 r., w trybie hybrydowym, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Trzcińskiego Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery IO-PIB.

Praca pod tytułem „Izolacja i selekcja bakterii glebowych wpływających na wzrost roślin truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)” została przygotowana pod opieką promotora − prof. dr hab. Lidii  Sas-Paszt. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Ewa Solarska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Recenzenci zawnioskowali o wyróżnienie ocenianej rozprawy.


16 czerwca 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Szczechury z Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych (Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych).

Praca pod tytułem „Poszukiwanie i mapowanie regionów QTL warunkujących odporność ogórka (Cucumis sativus L.) na Pseudoperonospora cubensis (Berk. & Curt.) Roztovzev” została przygotowana pod opieką promotora prof. dr hab. Elżbiety U. Kozik.

Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. dr hab. Henryk Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików).


17 czerwca 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Seligi z Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych (Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych).

Praca pod tytułem “Analiza genetyczna odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) o deserowych owocach i ich potomstwa na podstawie diallelicznego układu krzyżowań” została przygotowana pod opieką promotora dr hab. Stanisława Pluty, prof. IO.

Recenzentkami pracy były: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. Jadwiga Żebrowska, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).


W dniu 15 lipca 2021 r., w Sali Konferencyjnej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hołdaja z Pracowni Entomologii Zakładu Ochrony Roślin IO – PIB.

Praca pod tytułem „Badanie nad występowaniem odporności mszycy jabłoniowej Aphis pomi (De. Geer) (Homoptera: Aphididae) na insektycydy w polskich sadach jabłoniowych” została przygotowana pod opieką promotora – prof. dr hab. Remigiusza Olszaka (Instytut Ogrodnictwa – PIB), a jej recenzentami byli: prof. dr hab. Bożena Kordan (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz  prof. dr hab. Michał Hurej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Z rozprawami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.

Udostępnij na: