Spotkanie autorskie i promocja książki „Wybitni uczeni we wspomnieniach – Szczepan A. Pieniążek”

W dniu 22 października 2022 roku w Oranżerii Ogrodu Botanicznego Państwowej Akademii Nauk w  Powsinie odbyło się spotkanie autorskie i promocja książki „Szczepan A. Pieniążek” przygotowanej jako inicjalizacja serii PAN „Wybitni uczeni we wspomnieniach”. Spotkanie prowadził inicjator powstania publikacji i redaktor prowadzący: prof. Romuald Zabielski – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzami uroczystości byli dyrektorzy  Ogrodu Botanicznego – prof. Arkadiusz Nowak i prof. Jerzy Puchalski. Pani prof. dr hab. Dorocie Konopackiej, Dyrektorowi Instytutu Ogrodnictwa – PIB, towarzyszyli zasłużeni pracownicy naszej jednostki znający osobiście Pana Profesora. Zgromadzeni wspominali bohatera książki, nie tylko jako wybitnego naukowca, ale także jako zacnego człowieka wrażliwego na potrzeby współpracowników. W spotkaniu uczestniczyła on-line córka Profesora, Emilia Mroczkowska wraz z rodziną. Na zakończenie wydarzenia obecni goście mogli otrzymać egzemplarz książki wraz z dedykacją od Redaktora i Autorów: prof. Romualda Zabielskiego, prof. Jerzego Puchalskiego, prof. Augustyna Miki oraz prof. Witolda Płocharskiego.