Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa 
dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO
e-mail: Dorota.Konopacka@inhort.pl
Sekretariat - tel. 46 833 34 34, 46 834 67 86

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
tel. 46 833 34 34, 46 834 67 86
e-mail: Stanislaw.Kaniszewski@inhort.pl

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Anna Trębacz
tel. 46 834 54 14
e-mail: Anna.Trebacz@inhort.pl

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Antosiak

tel. 46 834 54 55
e-mail: agnieszka.antosiak@inhort.pl