Posiedzenia

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w kadencji 2017-2021

3 grudnia 2019 r.

13 września 2019 r.

2 lipca 2019 r.

9 kwietnia 2019 r.

12 marca 2019 r.

22 stycznia 2019 r.

13 listopada 2018 r.

18 września 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

8 maja 2018 r.

27 lutego 2018 r.

26 września 2017 r.

19 grudnia 2017 r.


Archiwum