Przepisy dotyczące procedur awansów naukowych

 
Uchwały Rady Naukowej IO dotyczące procedur awansów naukowych:

  1. Minimalne wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji; minimalne wymagania dotyczące wszczęcia postępowania habilitacyjnego; minimalne wymagania dotyczące wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego.
  2. Wymagania dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku profesora nadzwyczajnego IO.
  3. Ramy czasowe awansów naukowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystenta i adiunkta.
    RNIO-2013-12-13-uchwala-135
    RNIO-2014-06-25-uchwala-63