Przewody doktorskie


Z A W I A D O M I E N I E


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Trzewik

na temat: „Charakterystyka izolatów Phytophthora xalni otrzymanych z olszy czarnej, gleby i wody”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Orlikowska.

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


 

 

Archiwum
Przewody doktorskie zakończone

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >