Przewody doktorskie


Z A W I A D O M I E N I E


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22.03.2018 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Roberta Wrzodaka

na temat: "Struktura dominacji i szkodliwość fitofagicznych gatunków owadów występujących na cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.), uprawianej z siewu jesiennego".

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Szwejda.

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Wiech, prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej nr 233 w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Walid Fediala Abd El-Gleel Mosa

na temat: „Wpływ produktów pochodzenia naturalnego na wzrost i plonowanie jabłoni Topaz” (The influence of products of natural origin on the growth and yielding of 'Topaz' apple trees).

Promotor: dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. nadzw. IO.

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Solarska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.


 

 

Archiwum
Przewody doktorskie zakończone

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >