Skład I kadencji

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala
Przewodniczący Rady Naukowej

SGGW, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Sadownictwa

Prof. dr hab. Józef Robak 
Zastępca Przewodniczącego

Instytut Ogrodnictwa,
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych

Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski 
Zastępca Przewodniczącego

Instytut Ogrodnictwa,
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych

Dr Mariusz Lewandowski
Sekretarz Rady

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych

Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota 
Członek Prezydium Rady

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Ogrodnictwa

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Warzyw

Prof. dr hab. Małgorzata Korbin 

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych

Dr Zbigniew Anyszka

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Ochrony Roślin Warzywnych

Mgr Paweł Bielicki

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Odmianoznawstwa i Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Hodowli Pszczół

Dr Maria Buczek

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. w Brzeznej

Prof. dr hab. Stanisław Cebula

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Ogrodnictwa, Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Sadownictwa

Dr hab. Barbara Dyki, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych

Mgr Grzegorz Falkowski

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ozdobnych

Prof. dr hab. Krystyna Górecka

Instytut Ogrodnictwa, Samodzielna Pracownia Kultur Tkanek

Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki 

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Agroinżynierii

Mgr inż. Barbara Günther

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Prof. dr hab. Ryszard Kosson

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Warzyw

Prof. dr hab. Elżbieta U. Kozik

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych

Mgr Bogdan Królik

Prezes Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych

Dr hab. Barbara Łabanowska, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych

Prof. dr hab. Gabriel Łabanowski

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych

Mgr inż. Sławomir Łuczak

Przedstawiciel Związku Sadowników RP

Dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO Instytut Ogrodnictwa, Działu Planowania Naukowego

Prof. dr hab. Lech Michalczuk

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Biologii Ogólnej i Molekularnej

Dr Jacek Nowak 

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Uprawy Roślin Szklarniowych

Prof. dr hab. Teresa Orlikowska

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Biotechnologii Roślin Ozdobnych

Dr Romuald Ozimek

Prezes Związku Sadowników Polskich

Dr hab. Małgorzata Podwyszyńska,  prof. IO   

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Biologii Ogólnej i Molekularnej

Prof. dr hab. Andrzej Radecki

SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Agronomii

Dr hab. Helena Rybak-Chmielewska, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Produktów Pszczelich

Dr Bogusław Rzeźnicki

MRiRW, Z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin

Dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Ochrony Roślin Warzywnych

Dr Agnieszka Stępowska 

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych

Dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Produktów Pszczelich

Dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa, Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych

Prof. dr hab. Wanda Wadas 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Warzywnictwa

Prof. dr hab. Waldemar Treder 

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych

Mgr Paweł Węgrzynowicz

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Hodowli Pszczół

Dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych

Prof. dr hab. Edward Żurawicz 

Instytut Ogrodnictwa, Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych

 

 

 

 

 


INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >