Skład Rady Naukowej II kadencji

Skład Rady Naukowej II kadencji

Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący

Prof. dr hab. Kazimierz TOMALA

Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Piotr SOBICZEWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. Bożena MATYSIAK, prof. IO

Członek

Prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI

Sekretarz

Dr inż. Mariusz LEWANDOWSKICzłonkowie Rady Naukowej wybrani w wyborach
przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2015 r.

Prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Agroinżynierii
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia

Prof. dr hab. Ryszard KOSSON

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw

Prof. dr hab. Elżbieta U. KOZIK

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych

Prof. dr hab. Teresa ORLIKOWSKA

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Biologii Stosowanej

Prof. dr hab. Piotr SOBICZEWSKI

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Fitopatologii

Prof. dr hab. Waldemar TREDER

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Agroinżynierii
Pracownia Nawadniania

Prof. dr hab. Adam WOJDYŁA

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami

Dr hab. Małgorzata BIEŃKOWSKA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Hodowli Pszczół

Dr hab. Zbigniew KOŁTOWSKI, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Zapylania Roślin

Dr hab. Dorota KONOPACKA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw

Dr hab. Barbara ŁABANOWSKA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami

Dr hab. Bożena MATYSIAK, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Biologii Stosowanej

Dr hab. Stanisław PLUTA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych

Dr hab. Joanna PUŁAWSKA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Fitopatologii

Dr hab. Elżbieta ROZPARA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Odmianoznawstwa

Dr hab. Urszula SMOLIŃSKA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Mikrobiologii
Pracownia Mikrobiologii

Dr hab. Grażyna SOIKA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami

Dr hab. Teresa SZCZĘSNA, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Pszczelnictwa
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

Dr hab. Jadwiga TREDER, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych

Dr hab. Paweł WÓJCIK, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych

Dr Paweł BIELICKI

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa
Pracownia Szkółkarstwa

Dr Jacek DYŚKO

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych

Dr Waldemar KISZCZAK

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Biologii Stosowanej

Dr Mariusz LEWANDOWSKI

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych

Dr Dariusz TEPER

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Zapylania Roślin

Dr Agnieszka WOJTANIA

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Biologii Stosowanej

Mgr Magdalena PTASZEK

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami

Mgr Aleksandra TRZEWIK

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Biologii StosowanejCzłonkowie Rady Naukowej na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych

Prof. dr hab. Małgorzata KORBIN

Instytut Ogrodnictwa
Dyrektor 

Prof. dr hab. Stanisław KANISZEWSKI

Instytut Ogrodnictwa
Zastępca dyrektora ds. naukowych

 

Członkowie Rady Naukowej nominowani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniu 20 marca 2015 r.

Prof. dr hab. Zbigniew DĄBROWSKI

SGGW w Warszawie
Katedra Entomologii Stosowanej

Prof. dr hab. Andrzej KOMOSA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Żywienia Roślin

Prof. dr hab. Edward KUNICKI

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich

Prof. dr hab. Kazimierz TOMALA

SGGW w Warszawie
Katedra Sadownictwa

Prof. dr hab. Wanda WADAS

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Katedra Warzywnictwa

Prof. dr hab. Jerzy WILDE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Pszczelnictwa

Dr Wojciech HAŁDAŚ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Hodowli i Ochrony Roślin

Dr Bożena NOSECKA

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa

Dr inż. Wiesław SZYDŁO

Związek Szkółkarzy Polskich

Mgr inż. Sławomir ŁUCZAK

Związek Sadowników RP

Mgr inż. Maciej LIPECKI

Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy

Mgr inż. Agata SOSIŃSKA

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

 INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >