Rada naukowa

Biuro Rady Naukowej IO, ul. Pomologiczna 18, pokój 23
Mgr Jarosław Danelski, tel. 46 834 53 14, e-mail: rada.naukowa@inhort.pl