Szkolenie organizowane przez IO-PIB dla pracowników PIORiN

W dniach 15-16 grudnia 2022 roku w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty dla pracowników PIORiN. Uczestników spotkania powitała dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO, Kierownik Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych IO – PIB. Podczas szkolenia poruszono następujące tematy:

  • „Nawozy i środki wspomagające uprawę roślin: warunki i tryb wprowadzania do obrotu na podstawie prawa krajowego” – dr Jacek Nowak
  • „Kategorie produktów nawozowych, ich charakterystyka oraz wymagania jakościowe w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009, II” – dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO-PIB

W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ok. 55 pracowników wojewódzkich inspektoratów i terenowych delegatur  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z terenu całej Polski.