Szkolenie pt. „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”

23 i 24 listopada br. w Instytucie Ogrodnictwa odbyły się dwa webinaria dotyczące podstaw diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, przygotowane w ramach realizacji zadania 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. W e-szkoleniach transmitowanych za pośrednictwem platformy konferencyjnej uczestniczyło łącznie 88 przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całej Polski. Webinaria podzielone były na dwa bloki tematyczne. W pierwszym dotyczącym technik ochrony upraw, omówiono wyposażenie, działanie i kalibrację opryskiwaczy oraz rodzaje i dobór rozpylaczy. W drugim obejmującym badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin, przybliżono przepisy prawne i ogólne zasady, a także procedury poprawnego wykonania badania i protokołu kontroli. E-kurs wzbogacony został instruktażowymi materiałami filmowymi. Wykładowcami szkoleń online byli: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr hab. Grzegorz Doruchowski oraz dr inż. Artur Godyń.