Jadwiga Gorska-Poczopko

Prof. dr hab. Jadwiga Gorska-Poczopko (1923-2006)           

Urodziła się 25 kwietnia 1923 roku w Wilnie. W latach 1945-1951 studiowała biologię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze przed ukończeniem studiów podjęła pracę w Oddziale Bydgoskim Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, który to Oddział w 1951 został włączony do Instytutu Ochrony Roślin. W 1960 roku podjęła pracę w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin w Regułach a po jego likwidacji została zatrudniona w Instytucie Przemysłu Organicznego (IPO) w Warszawie na stanowisku Kierownika Pracowni Stosowania Fungicydów. W 1964 roku obroniła pracę doktorską poświęconą studiom nad biologią grzyba Ophiobolus graminis., a możliwościom chemicznego zwalczania tego patogena dotyczyła rozprawa habilitacyjna przedstawiona w 1975 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego przyznano doc. Gorskiej-Poczopko w 1985 roku. Pomimo przejścia na emeryturę w 1992 roku jeszcze przez dwa lata pomagała w kierowaniu Pracownią.
Dorobek prof. Gorskiej-Poczopko obejmuje ponad 80 prac naukowo-badawczych oraz szereg prac niepublikowanych takich jak dokumentacje rejestracyjne środków grzybobójczych. Była autorem lub współautorem 31 patentów. Wielką zasługą Pani Profesor w dziedzinie ochrony roślin jest unowocześnienie asortymentu zapraw nasiennych, ich formulacji i sposobu zaprawiania nasion.
Zmarła 22 sierpnia 2006 roku.

Opracowała: mgr inż. Janina Ptaszkowska