Aktualności

Recenzja książki „Dzieje poznania chorób roślin w Polsce” autorstwa prof. Tomasza Majewskiego


Dr Monika Kałużna otrzymała nagrodę Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską

W dniu 5 listopada 2015 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2014 (wyróżnieni w 2015 roku). Nagrody wręczyła Pani Premier Ewa Kopacz.

Pani dr Monika Kałużna otrzymała nagrodę za rozprawę pt.: „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka patowarów Pseudomonas syringae powodujących raka bakteryjnego drzew pestkowych w Polsce”.

Praca została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Sobiczewskiego i dr hab. Joanny Puławskiej, prof. IO.

Nagrody Premiera

Lista nagrodzonych

 
 

XVII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej 17.09.2015


90 rocznica urodzin Prof. dr. hab. Zbigniewa Boreckiego


XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, które odbyło się w Krakowie 9 września 2014 roku nadało godność  Członka Honorowego PTFit prof. dr hab. Mirosławie Chrzanowskiej z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Młochowie oraz prof. dr hab. Mariannie Kamińskiej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.


11 Konferencja European Foundation for Plant Pathology, Kraków, 8-13 września 2014

www.efpp11-krakow.pl


Nominacje profesorskie dla dr hab. Elżbiety Paduch-Cichal i dr. hab. Wojciecha Wakulińskiego.

Dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal, kierownik Samodzielnego Zakładu Fitopatologii SGGW i dr hab. Wojciech Wakuliński, Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, otrzymali z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk rolniczych.  Uroczystość odbyła się 22 listopada 2013 roku w Pałacu Prezydenckim.

W imieniu członków i sympatyków naszego Oddziału składamy nowo mianowanym Profesorom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia - zdrowia, wielu osiągnięć w pracy na fitopatologicznej niwie oraz dalszych awansów w karierze naukowej.

     

Autor zdjęć: Łukasz Kamiński


Powołania członków Oddzialu Warszawskiego PTFit do komitetów naukowych PAN:

Profesorowie Leszek B. Orlikowski, Piotr Sobiczewski i Marek S. Szyndel zostali wybrani do Komitetu Ochrony Roslin PAN

Prof. Leszek B. Orlikowski został wybrany na sekretarza i członka Prezydium a prof. Piotr Sobiczewski na przewodniczącego Sekcji Chorób Roślin KOR PAN.

Prof. Sobiczewski zostal wybrany na sekretarza i członka Prezydium Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN.


  Odkrycie nowego gatunku bakterii Rhizobium skierniewicense

więcej...


 „90 Lat Katedry Fitopatologii
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
17 listopada 2011 r.

Program           Sesja Posterowa

Miejsce Konferencji: kampus SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, Stary Ursynów, budynek 8,  sala 112 (I piętro)
Budynek obok Rektoratu po prawej stronie.

Fotoreportaż


Prof. dr hab. Selim Kryczyński, wieloletni Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTFit,  został uhonorowany godnością Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Ponadto członkowie naszego Oddziału: dr Krystyna Grzelak, prof. dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski i prof. dr hab. Małgorzata Schollenberger otrzymali Honorową Odznakę Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Wszystkie wyróżnienia zostały wręczone podczas Walnego Zjazdu PTFit oraz towarzyszącego mu sympozjum „Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie”, które odbyło się w Bydgoszczy w dniach 20-22 września 2011 roku

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych osiągnięć w pracy naukowej i życiu osobistym. 

             


Nominacja profesorska dla dr hab. Czesława Skrzypczaka

Dnia 21 stycznia 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akt nadania tytułu profesora nauk rolniczych dr hab. Czesławowi Skrzypczakowi. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nominowany jest pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa (dawniej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka) w Skierniewicach oraz członkiem Oddz. Warszawskiego PTFit. od 1980 r.

W imieniu członków i sympatyków naszego Oddziału składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia - zdrowia oraz dalszych osiągnięć w pracy naukowej.

       

 

Fitopatologia tom 1. Podstawy fitopatologii pod red. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera
    * Wydawnictwo: PWRiL
    * Rok wydania: 2011
    * Kategoria: Biologia i nauki o ziemi / Biologia



XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa
Fitopatologicznego
oraz
Sympozjum Naukowe pod tytułem
"Zdrowe rośliny - zdrowi ludzie"
Bydgoszcz 20-22 września 2011 roku

Informacja o XIV Walnym Zgromadzeniu          Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia    (MsWord)     (pdf)

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >