Archiwum

85 rocznica Urodzin Prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego


Konferencja Europejskiej Fundacji Fitopatologicznej, Wageningen 2012


Nominacja profesorska dla dr hab. Marka S. Szyndla

Dr hab. Marek Szyndel, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, wiceprzewodniczący Oddz. Warszawskiego PTFit., otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk rolniczych.  Uroczystość odbyła się 23 listopada b. roku w Pałacu Prezydenckim.
W imieniu członków i sympatyków naszego Oddziału składamy Panu Profesorowi
serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia- zdrowia, wielu osiągnięć w pracy
na fitopatologicznej niwie oraz dalszych awansów w karierze naukowej.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTFit. 

      

 85 rocznica Urodzin Prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego

więcej...

 


Dear fellows bacteriologists,
Some participants have expressed concerns about air fares to La Réunion. You may want to have a look directly on airlines websites for tickets prices from Paris to La Réunion: Air France or Air Austral have special offers right now at approximately 680.00 euros for a round trip ticket in june.

Check here :  http://www.airfrance.fr/

or there :   http://www.air-austral.com/english

more details about traveling facts on our website at http://www.icppb2010.org

The organizing committee


9th Conference of the European Foundation for Plant Pathology & the 6th Congress of the Sociedade Portuguesa de Fitopatologia, 
Évora (UNESCO World Heritage Site), Portugal, from 15-18th of November 2010.

http://www.efpp10.uevora.pt/


12th International Workshop on Fire Blight
Warsaw, Poland, August 16-20, 2010

 


Sesja Terenowa Oddziału w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym
24 czerwca 2009

Program Sesji obejmował zwiedzanie Instytutu, zapoznanie się z jego strukt urą i kierunkami badań, zwłaszcza w zakresie chorób drzew leśnych i parkowych. Zaprezentowana także została działalność akredytowanej Pracowni Chemii Środowiska Leśnego Zakładu Siedliskoznawstwa.

Uczestnicy serdecznie dziękują Panu Prof. dr hab. Zbigniewowi Sierocie i Pracownikom Zakładu Fitopatologii Leśnej oraz Biblioteki i Izby Edukacji Leśnej za bardzo dobre przyjecie w Sękocinie.

Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem nowoczesnej infrastruktury Instytutu i gościnności Gospodarzy.

Program         Fotoreportaż 

Foto: dr Anna Żółciak i prof. Adam Wojtyła


  Miło nam poinformować, że 30 września 2008 r.,  podczas inauguracji roku akademickiego w SGGW, Pan Prof. dr hab. Zbigniew Borecki został uhonorowany  Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie ustanowionym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Medal ten został przyznany Panu Profesorowi za wybitne osiągnięcia w zakresie fitopatologii i rozwoju nauk ogrodniczych.
Prof. Zbigniew Borecki, wieloletni przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fitopatologiczego,   a także  Członek Honorowy PTFit, w istotny sposób wpłynął na kształt polskiej fitopatologii jako wybitny naukowiec, a zarazem wspaniały popularyzator z agadnień związanych z nowoczesną ochroną roślin. Jego wiedza, postawa i osobowość wywarły ogromny wpływ na współpracowników, studentów i producentów,  którzy się z Nim zetknęli. A było ich niemało, gdyż  Profesor przez wiele lat kierował Pracownią Fitopatologii Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach a następnie Katedrą Fitopatologii SGGW.
Składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje z okazji przyznania tego szczególnego odznaczenia.

Oddz. Warszawski PTFit


Profesorowie: Jan Cimanowski, Tomasz Majewski, Bogdan Nowicki, Selim Kryczyński i Czesław Zamorski,  członkowie Oddz. Warszawskiego PTFit, otrzymali Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Odznaka została wręczona podczas Walnego Zjazdu PTFit oraz towarzyszącego mu sympozjum „Choroby roślin na tle zmian klimatycznych”, które odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach 17-19 września 2008 roku.
Serdecznie gratulujemy Panom Profesorom tego wyróżnienia i życzymy wielu dalszych osiągnięć w pracy naukowej i życiu osobistym.

       
     Foto: dr Włodzimierz Kita, UP, Wrocław


Oddz. Warszawski PTFit


28 lutego 2008 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nadała tytuł Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi dr hab. Andrzejowi Grzywaczowi, wieloletniemu członkowi Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Laudację wygłosiła Promotor prof. dr hab. Małgorzata Mańka.
Pan Prof. Andrzej Grzywacz jest kierownikiem Zakładu Fitopatologii Leśnej SGGW i przewodniczącym V Wydziału Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk. W grudniu 2007 roku prof. Grzywacz został wybrany na Członka Rzeczywistego PAN.
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi uzyskania tych zaszczytnych, najwyższych  tytułów i wyróżnień naukowych oraz życzymy wielu dalszych osiągnięć. 

Oddział Warszawski PTFit

           

Foto: ze zbiorów V Wydziału PAN (2), Władysław Kusiak, AR Poznań(1,3)


  Z wielką radością informujemy, że Przewodnicząca Zarządu Głównego naszego Towarzystwa Pani Profesor dr hab. Małgorzata Mańka została wybrana na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru do tak zacnego Gremium i życzymy wielu dalszych osiągnięć na polu naukowym i satysfakcji w życiu osobistym.

  Oddział Warszawski PTFit


W dniu 10 lipca 2008 r. odeszła od nas Pani doc. dr hab. Alicja Saniewska, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego...więcej


Zaproszenie na Dzien Otwartych Drzwi w Instytucie Hodowli i Alimatyzacji Roslin w Radzikowie: 20 czerwca 2008".

Zaproszenie


XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i towarzyszące mu Sympozjum Naukowe  „Choroby roślin na tle zmian klimatycznych
17-19.09.2008 r.

Komunikat 1               Karta zgłoszenia                 Wskazówki dla autorów


15-16 kwietnia 2008 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach odbyła się pierwsza konferencja na temat "Nowe patogeny roślin".


 IX Międzynarodowy Kongres Fitopatologiczny, 24-29.08.2008, Turyn, Włochy (pdf)


Uprzejmie informujemy, że na stronie: http://www.horticentre.pl ukazała się seria wykładów nt. produkcji ogrodniczej, w tym ochrony roślin.

Wśród zamieszczonych dwa dotyczą chorób roślin: 

  1. Ochrona roślin: choroby bakteryjne - epidemiologia, diagnostyka, zwalczanie. Autor: Prof. Piotr Sobiczewski 
  2. Technika ochrony roślin: choroby wirusowe i wirozopodobne. Autor dr Tadeusz Malinowski

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >