Jadwiga Gorska-Poczopko

Prof. dr hab. Jadwiga Gorska-Poczopko (1923-2006)           

Urodziła się 25 kwietnia 1923 roku w Wilnie. W latach 1945-1951 studiowała biologię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze przed ukończeniem studiów podjęła pracę w Oddziale Bydgoskim Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, który to Oddział w 1951 został włączony do Instytutu Ochrony Roślin. W 1960 roku podjęła pracę w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin w Regułach a po jego likwidacji została zatrudniona w Instytucie Przemysłu Organicznego (IPO) w Warszawie na stanowisku Kierownika Pracowni Stosowania Fungicydów. W 1964 roku obroniła pracę doktorską poświęconą studiom nad biologią grzyba Ophiobolus graminis., a możliwościom chemicznego zwalczania tego patogena dotyczyła rozprawa habilitacyjna przedstawiona w 1975 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego przyznano doc. Gorskiej-Poczopko w 1985 roku. Pomimo przejścia na emeryturę w 1992 roku jeszcze przez dwa lata pomagała w kierowaniu Pracownią.
Dorobek prof. Gorskiej-Poczopko obejmuje ponad 80 prac naukowo-badawczych oraz szereg prac niepublikowanych takich jak dokumentacje rejestracyjne środków grzybobójczych. Była autorem lub współautorem 31 patentów. Wielką zasługą Pani Profesor w dziedzinie ochrony roślin jest unowocześnienie asortymentu zapraw nasiennych, ich formulacji i sposobu zaprawiania nasion.
Zmarła 22 sierpnia 2006 roku.

Opracowała: mgr inż. Janina Ptaszkowska

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >