Poczet Członków Honorowych Oddziału

Prof. dr hab. Hanna Zarzycka

Prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Prof. dr hab. Marianna Kamińska

Prof. dr hab. Mirosława Chrzanowska

Prof. dr hab. Józef Kochman

Prof. dr hab. Zbigniew Borecki

Prof. dr hab. Selim Kryczyński