Poczet Przewodniczących Oddziału

Prof. dr hab. Józef Kochman

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTFit
w latach 1972 – 1987
 

Prof. dr hab. Zbigniew Borecki

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTFit
w latach 1987 –  1993

 

Prof. dr hab. Selim Kryczyński

 

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTFit
w latach 1993 – 2006
 

Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

 

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTFit
w latach 2006 – 2014