Program zebrań naukowych 2015

27 maja 2015 r. (środa) Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 90-rocznicy Urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 37 sala 0/106

 „Aktualne problemy w ochronie drzew owocowych i krzewów jagodowych
przed chorobami w Polsce”


 9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15  Otwarcie Sesji i powitanie gości

10.15 – 11.30 – Wystąpienia zaproszonych gości

 • Wystąpienie przedstawiciela Władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Samodzielny Zakład Fitopatologii, SGGW, Warszawa, Prof. dr. hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt.
 • Wystąpienie Prof. dr hab. Małgorzata Mańka czł koresp. PAN, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.
 • Referat: Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  "Działalność Profesora Zbigniewa Boreckiego w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach". (20 minut)
 • Referat: Prof. dr hab. Selim Kryczyński – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Samodzielny Zakład Fitopatologii, SGGW, Warszawa.

11.30 – 12.00 – Przerwa na kawę

12.00 13.40 – Sesja naukowa 1
12.00 – 12.30  Adam Słowiński: Laminaryna w ochronie roślin sadowniczych- Skutecznie i Bezpiecznie. (Wystąpienie przedstawiciela
                             firmy Arysta LifeScience sponsora Uroczystości)

12.30 – 12.40  Beata Meszka, Piotr Sobiczewski: Najważniejsze problemy ochrony sadów przed chorobami.
12.40 – 12.50  Sylwester Masny, Beata Meszka: Przydatność modeli prognostycznych w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni
                             (Venturia inaequalis).
12.50 – 13.00  Anna Poniatowska, Agata Broniarek-Niemiec, Joanna Puławska: Fenotypowa i molekularna charakterystyka Monilinia
                             spp. powodujących brunatną zgniliznę drzew pestkowych w Polsce.
13.00 – 13.10 – Ewa Mirzwa-Mróz, Ryszard Dzięcioł, Joanna Marcinkowska, Marzena Wińska-Krysiak, Wojciech Kukuła:
                             Microcyclosporella mali jako główny sprawca brudnej plamistości jabłek
13.10 – 13.20  Hanna Bryk: Choroby przechowalnicze – zagrożenia, ochrona, a bezpieczeństwo konsumenta.
13.20 – 13.30  Monika Michalecka, Hanna Bryk: Wykrywanie sprawców chorób przechowalniczych metodą multiplex PCR.
13.30 – 13.40  Monika Kałużna, Joanna Puławska, Piotr Sobiczewski: Z badań nad bioróżnorodnością bakterii patogenicznych dla
                             roślin sadowniczych – odkrycie nowych gatunków.

13.40 – 14.45 – Obiad

14.45 – 16.05 – Sesja naukowa 2
14.45 – 14.55 – Artur Mikiciński, Piotr Sobiczewski, Joanna Puławska: Szczep 49 M Pseudomonas graminis – nowa perspektywa
                             skutecznej ochrony jabłoni przed zarazą ogniową (Erwinia amylovora).
14.55 – 15.05  Agata Broniarek-Niemiec, Beata Meszka: Możliwości integrowanej ochrony plantacji roślin jagodowych przed
                             chorobami.
15.05 – 15.15 – Wojciech Kukuła, Ewa Mirzwa-Mróz, Ryszard Dzięcioł, Wojciech Wakuliński, Elżbieta Paduch-Cichal: Choroby
                             grzybowe borówki wysokiej w Polsce.
15.15 – 15.25  Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Maria Chodorska, Marek S. Szyndel, Barbara Nowak, Zbigniew
                             Gajewski
: Wirusy na plantacjach borówki wysokiej w Polsce.
15.35 – 15.45  Mirosława Cieślińska: Zróżnicowanie genetyczne fitoplazm porażających wybrane gatunki roślin sadowniczych w Polsce.
15.45 – 15.55  Tadeusz Malinowski: Sekwencjonowanie drugiej i trzeciej generacji (Next generation sequencing) - Czy nadchodzi
                             kolejna rewolucja w diagnostyce chorób roślin?
15.55 – 16.05 – Andrzej Szczepkowski: Wielkoowocnikowe grzyby pasożytnicze i saprotroficzne występujące na jabłonmi domowej
                             (Malus domestica Borkh.) i gruszy pospolitej (Pyrus communis L.) w Polsce.

16.05 – Zakończenie uroczystości25 marca 2015 r. (środa) o godz. 11.15
w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału - sala 0/106 – przyziemie.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:

  Metody molekularne w diagnostyce grzybów
  45 minut
  Dr n. med. Tomasz Jagielski (Zakład Mikrobiologii Stosowanej, UW)

  Taksonomia mączniaków prawdziwych
  45 minut
  Prof. dr hab. Czesław Zamorski (SGGW w Warszawie)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski


INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >