Program zebrań naukowych 2016

13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowour-synowska 159 budynek nr 37, w sali P/45 (wejście przez Katedrę Fitopatologii).

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Odporność patogenów roślin sadowniczych na fungicydy
  20 minut
  Dr Agata Broniarek - Niemiec (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

  Aktualne zagrożenia rakiem ziemniaka w Polsce i w Europie
  20 minut
  Dr Jarosław Przetakiewicz (IHAR-PIB, Radzików)

  Problem pozostałości środków ochrony roślin w owocach
  20 minut
  Dr Artur Miszczak (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)

Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.