Z Żałobnej Karty

Prof. dr hab. Halina Borecka

Dr Sabina Czyżewska

Prof. dr hab. Jerzy Ważny

Prof. dr hab. Jadwiga Gorska-Poczopko

Doc. dr hab. Alicja Saniewska

Prof. zw. dr hab. Barbara Łacicowa

Prof. dr hab. Czesław Skrzypczak

Dr Barbara Zawadzka

Prof. dr hab. Jan Cimanowski