Zarząd Oddziału

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 26 czerwca 2014 roku w Warszawie został wybrany Zarząd Oddziału Warszawskiego na lata 2014-2017 w następującym składzie:

dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. SGGW – Przewodniczący
prof. dr hab.  Piotr Sobiczewski
– Zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Wojciech Wakuliński - Sekretarz
dr Ewa Mirzwa-Mróz
 - Skarbnik

Członkowie Zarządu:
dr Hanna Bryk

dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
doc. dr hab. Anna Jaczewska-Kalicka
dr hab. Andrzej Szczepkowski
dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Jolanta Marcinkowska, prof. SGGW
dr Agata Broniarek-Niemiec
mgr Sylwester Masny