Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

Komitet Nauk Ogrodniczych

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne OddziaƂ w Warszawie

Polskie Towarzystwo Mikoryzowe