Skip to content

Trichofit

Powrót na stronę główną

Trichofit

TRICHOFIT to unikalny zestaw naturalnych biokomponentów, który bardzo pozytywnie wpływa na jakość upraw i zdecydowanie poprawia plonowanie.

Numer zezwolenia

Certyfikat ECO: SE/23/2020

Opis działania

TRICHOFIT bardzo pozytywnie wpływa na jakość upraw i plonowanie:

 • zboża (pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza);
 • upraw przemysłowych (burak cukrowy, rzepak, słonecznik, soja);
 • drzew i krzewów owocowych (jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliw, winogron, porzeczek, agrestu, malin, truskawek);
 • warzyw w uprawach polowych i w szklarniach;
 • róży w szklarniach, upraw ozdobnych;
 • sadzonek kwiatów;
 • szkółek leśnych;

Biopreparat TRICHOFIT skutecznie blokuje rozprzestrzenianie się patogenów w glebie i na resztkach roślin. Naturalne kultury zawarte w biopreparacie rozwijają się na sklerocjach mikroorganizmów takich jak: Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, oraz aktywnie przeciwdziałają rozwojowi grzybów z rodzaju: Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Verticillium, Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium, Pythium, Phoma dezaktywując ich fitopatogeniczne działanie na uprawy.

Skuteczność działania TRICHOFIT oparta jest na rywalizacji o niezbędne do życia substraty, pomiędzy zawartymi w biopreparacie naturalnymi kulturami, a szkodliwymi mikroorganizmami kolonizującymi glebę oraz resztki roślin z których, mogą się one przenosić na uprawiane rośliny. Ten rodzaj działania wspomagany jest dodatkowo przez  naturalne substancje biologicznie czynne i enzymy  (gliotoksyna, wirydyna, trichodermina itp.). Początkowo substancje czynne zawarte są w preparacie, a następnie pod wpływem działania biopreparatu wytwarzają się w środowisku na skutek naturalnie zachodzących procesów biochemicznych. Szczepy grzybów zawarte w biopreparacie najlepiej rozwijają się na  różnych, bogatych w błonnik pozostałościach roślinnych oraz na grzybni i na owocnikach szkodliwych grzybów.

Korzyści z wyboru biopreparatu TRICHOFIT:

 • znaczny wzrost naturalnej odporności roślin;
 • znaczny wzrost ilości plonów;
 • w przypadku  stosowania w połączeniu z chemicznymi środkami ochrony roślin, dodatkowo poprawiana jest jakość ochranianych roślin oraz zmniejsza się działanie fitotoksyczne środków ochrony roślin;
 • może być stosowany w rolnictwie ekologicznym, pozwala na uzyskanie ekologicznie czystych produktów;
 • jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt, ptaków.
Skład nawozu

W skład preparatu wchodzą przede wszystkim, specjalnie wyselekcjonowane szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma o właściwościach antagonistycznych dla szeregu fitopatogennych mikroorganizmów, dzięki czemu preparat skutecznie i naturalnie zabezpiecza przed nimi uprawy.

Formulacja

Dostępne opakowania

1 kg

Uwagi dotyczące stosowania
 • do zaprawiania nasion przygotowuje się wodny roztwór roboczy w ilości 10 l na 1t nasion, do roztworu najpierw należy wprowadzać składniki chemiczne, na końcu składniki biologiczne;
 • zabiegi na nasionach i sadzonkach powinny być wykonywane w cieniu (unikać bezpośredniego działania światła słonecznego);
 • zabiegi na roślinach należy przeprowadzać w okresach minimalnego nasłonecznienia (poranek, wieczór, noc, pochmurna pogoda).

TRICHOFIT jest kompatybilny z chemicznymi herbicydami, insektycydami i preparatami biologicznymi. Działa silnie synergiczne z preparatami FitoProtect, Biomag Plon, Biofosforin. Jest niekompatybilny z chemicznymi fungicydami!

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych..

Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji.

Dawkowanie
UprawyWystępujące problemySposób aplikacji, zużycie roztworu roboczegoDozowanie  kg/ha
Pszenica, jęczmień, żyto (ozime i jare)Fuzorioza, zgorzel podstawy źdźbła (Ophiobolesis), zgnilizna korzeniaWstępna obróbka nasion,
10 l/t
0,3
Septorioza, helmintosporiozaOprysk w okresie wegetacji0,3
Słonecznik, rzepakZgnilizna korzeni, bakteryjna zgniliznaWstępna obróbka nasion,  
10 l/t
0,5
Fomoza, czarna plamistość, szara i biała zgnilizna, mączniak prawdziwy rzepaku (Peronospora)Oprysk w okresie wegetacji,  
150 – 250 l/ha
0,3 – 0,5
KukurydzaZgnilizna korzeni, pleśńWstępna obróbka nasion,  
10 l/t
0,5
Zgnilizna łodygi, helmintosporizaOprysk w okresie wegetacji,  
150 – 250 l/ha
0,3
SojaOparzelina bakteryjna, antraknoza, septoriozaOprysk w okresie wegetacji,  
150 – 250 l/ha
0,3
Drzewa owocowe, krzewy jagodoweZabezpieczenie systemu korzeniowego przed porażeniem przez grzyby chorobotwórcze
Mączniak prawdziwy, monilioza (brunatna zgnilizna drzew pestkowych), biała plamistość, zgnilizna owoców, kokomikoza wiśni, czarny bakteryjny
Zaprawianie korzeni sadzonek, 10 l0,3
Oprysk w okresie wegetacji,   500-1000 l/ha0,3 – 0,5
Truskawki, malinySzara pleśńOprysk w fazie kwitnienia i dojrzewania owoców, belka fragaria 700– 900 l/ha, belka polowa 1000 -1500l/ha0,5 – 1,0
Warzywa i rośliny ozdobne (uprawy polowe i szklarnie)Fuzarioza, alternarioza (plamistość liści), brązowa plamistość, zgnilizna korzeni, peronosporoza, antraknoza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy, bakteriozaOpryskiwanie gleby przed siewem/sadzeniem sadzonek0,3 – 0,5
Oprysk w okresie wegetacji,
 500-1000 l/ha
0,3 – 0,5
Udostępnij na: