Unikalność

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest unikalną jednostką naukową, w której badania realizowane są we współpracy z przedsiębiorcami z sektora ogrodniczego.
Wdrażamy wyniki prac B+R przynosząc korzyści ekonomiczne polskim gospodarstwom.