1

Uroczysta inauguracja projektu „Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych (LFPPO)”

Marszałek województwa łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber, 14 stycznia 2021 r. osobiście wręczył prof. dr hab. Dorocie Konopackiej, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach symboliczny czek na dofinansowanie Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej o wartości ponad 5,8 mln.. W wydarzeniu uczestniczyli również Ewa Wendrowska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, oraz dr Waldemar Kiszczak, pracownik naukowy Zakładu Biologii Stosowanej.

Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych – najnowocześniejsza w Polsce komórka badawczo-rozwojowa – zostanie utworzona w ramach projektu współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020. Projekt ma na celu unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw. Zakłada modernizację sterująco-monitorującego systemu utrzymującego atmosfery kontrolowane (KA) oraz układu chłodniczego, a także zakup i uruchomienie aparatury do ilościowej i jakościowej weryfikacji przemian fizjologicznych w przechowywanych surowcach i produktach. Pozwoli to na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w dziedzinie technologii przechowywania (w tym inteligentnych opakowań) oraz komercjalizację wiedzy i wdrażanie zaleceń dla utrzymania wysokiej jakości produktów ogrodniczych. Koordynatorem Projektu jest dr inż. Krzysztof Rutkowski – Kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw oraz kierownik Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zespołowi w składzie: dr Krzysztof Rutkowski, dr Maria Grzegorzewska, dr Kalina Sikorska-Zimny, dr Anna Skorupińska, mgr inż. Ewa Badełek, mgr inż. Aneta Matulska, mgr inż. Anna Ciecierska, Jolanta Rochalska, dr Zbigniew Jóźwiak, inż. Karol Fabiszewski, Szymon Kwaśniewski, Włodzimierz Ziółkowski serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.