1

Uroczyste podpisanie umowy na budowę Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO)

Skierniewice, 22 sierpnia 2022 r.

22 sierpnia 2022 roku w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego dokonano oficjalnego podpisania dokumentu na budowę nowoczesnego obiektu jakim jest Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych.

CIZTO to zaplanowany w strukturze Instytutu kompleks laboratoryjny przewidziany jako miejsce funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych pracujących nad zagadnieniami z obszaru: ROŚLINA-GLEBA-WODA, poszukujących rozwiązywań dla najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o  podłożu środowiskowym. Planowana inwestycja uzupełni infrastrukturę Instytutu i pozwoli na konsolidację aktualnie rozproszonych zespołów naukowych oraz zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia badań naukowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Inwestycję, którą zaplanowano na lata 2022-2023 realizować będzie Grupa Ekoenergia. Projekt zakłada budowę nowoczesnego kompleksu laboratoryjnego o powierzchni użytkowej około 2 600 m2 oraz budynku technicznego o powierzchni 250 m2. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na prawie 49 mln zł brutto. Dotacja dla Instytutu Ogrodnictwa – PIB w ramach Działania I.1 „Rozwój infrastruktury badań i  innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 będzie stanowiła 85% kwoty netto, czyli 33 mln 874 tys. zł.

Ze strony Instytutu Ogrodnictwa – PIB projekt będzie koordynowała Pani dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO. Inwestycja będzie zlokalizowana przy ulicy Rybickiego 15/17.