Warsztaty robocze dla kuratorów kolekcji roślin ogrodniczych

Skierniewice, 6 grudnia 2022 r.

W dniu 6 grudnia 2022 roku w IO-PIB w Skierniewicach odbyło się szkolenie na temat przygotowywania i wprowadzania informacji do bazy danych GRIN-Global INHORT, która służy obsłudze zasobów genowych roślin ogrodniczych.

W spotkaniu, które otworzył Kierownik Zakładu Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO, wzięli udział kuratorzy kolekcji z IO-PIB w Skierniewicach i przedstawiciele instytucji współpracujących w realizacji zadania celowego MRiRW dotyczącego ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych. W spotkaniu uczestniczyła także Pani dr hab. Maja Boczkowska, prof. IHAR, Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Dla osób spoza Instytutu, które w tym dniu nie mogły przyjechać na szkolenie, stworzono możliwość uczestnictwa w spotkaniu w trybie „on-line”.

Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowali i prowadzili: dr Mariusz Chojnowski, dr Denise Fu Dostatny i inż. Norbert Kowara. W kolejnych prezentacjach zapoznano uczestników z:

– Systemem dokumentacji zasobów genowych roślin ogrodniczych GRIN–Global INHORT,

– Bazą danych GRIN – Global jako systemem zarządzania zasobami genowymi w bankach genów,

– Zarządzaniem zasobami genowymi roślin ogrodniczych – Curator Tool,

– Przekazywaniem danych do krajowej bazy danych o zasobach genowych roślin uprawnych oraz do europejskiej bazy danych EURISCO – format danych MCPD v. 2.1,

– Udostępnianiem materiałów i danych o zasobach genowych roślin ogrodniczych poprzez stronę internetową INHORT,

– Tematami prezentowanymi na „II Workshop GRIN – Global” w Pradze, które odbyły się  dniach 18-21 października 2022 roku,

– Programem Curator Tool – wprowadzanie danych o obiekcie,

– Programem Curator Tool – wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych.