2017

Patenty i prawa ochronne uzyskane w roku 2017


Lp. Tytuł Rodzaj prawa Nr prawa Twórcy

1.

Pielnik do upraw rzędowych patent 228863 Białkowski Paweł
Dziubański Sławomir
Plaskota Marian
Rabcewicz Jacek

2.

Kombajn do zbioru owoców jagodowych patent 228862 Białkowski Paweł
Rabcewicz Jacek
Twórcy spoza IO:
Jaworski Bogdan
Walendzik Zbigniew
3. Głowica otrząsacza patent 228861 Białkowski Paweł
Rabcewicz Jacek
Twórcy spoza IO:
Jaworski Bogdan
Walendzik Zbigniew
4. Urządzenie do zasłaniania patent 228864 Broniarek Robert
Hołownicki Ryszard
Konopacki Paweł
Nowak Jacek
Twórcy spoza IO:
Kurpaska Sławomir
Latała Hubert
5. Urządzenie otrząsające prawo ochronne na wzór użytkowy 069701 Białkowski Paweł
Rabcewicz Jacek
Gotowicki Bogdan
Plaskota Marian
6. Podłoże do uprawy roślin, sposób przygotowania podłoża oraz zastosowanie podłoża do namnażania grzyba z rodzaju Trichoderma patent 227586 Smolińska Urszula
Kowalska Beata
Szczech Magdalena
Kowalczyk Waldemar
7. Suszarka patent 227427 Konopacka Dorota
Siucińska Karolina
Twórcy spoza IO:
Grześkowiak Piotr
Kowalczyk Krzysztof
Parosa Ryszard
Ziętek Piotr
Żytkiewicz Janusz
8. Urządzenie do odstraszania ptaków prawo ochronne na wzór użytkowy 069526 Hołownicki Ryszard
Sałuda Ryszard
Sujka Andrzej
Twórcy spoza IO:
Telatyński Lech
9. Podłoże, sposób przygotowania podłoża
oraz zastosowanie podłoża do namnażania grzyba z rodzaju Trichoderma
i ograniczania populacji grzybów patogenicznych Sclerotinia sclerotiorum
patent 226445  Smolińska Urszula
Kowalska Beata
Szczech Magdalena
Kowalczyk Waldemar
Murgrabia AleksandraINSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >