Własność intelektualna – patenty i prawa ochronne

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach od dnia utworzenia (1 stycznia 2011 r.) uzyskuje patenty i prawa ochronne na opracowane przez swoich pracowników rozwiązania.

Do 31 grudnia 2018 r. Instytut Ogrodnictwa uzyskał:

Do 31 grudnia 2010 r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Warzywnictwa uzyskały łącznie:

Kontakt: mgr Jarosław Danelski – rzecznik patentowy, e-mail: jaroslaw.danelski@inhort.pl