WSPÓŁPRACA

Wspólne działania z przedsiębiorcami przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa chętnie podejmują współpracę z przedsiębiorcami w zakresie najważniejszych zagadnień badawczych z obszaru ogrodnictwa, problemów środowiskowych i zrównoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych. Dzieje się to dzięki udostępnieniu przestrzeni do pracy interdyscyplinarnych grup badawczych składających się z przedstawicieli wielu środowisk.

W rezultacie wspólnie podejmowanych działań powstają dedykowane rozwiązania techniczne lub produkty odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców. Przynoszą one wymierne korzyści zarówno Instytutowi, jak i partnerom z sektora przemysłowego, którzy otrzymują do dyspozycji innowacje produktowe i procesowe, a w ich efekcie wzrost konkurencyjności i przychodów.

Oferta skierowana do przedstawicieli przemysłu i konsumentów cieszy się szczególnym zainteresowaniem w części dotyczącej innowacyjnych produktów z owoców i warzyw. Instytut w ramach współpracy z przedsiębiorstwami przetwórczymi opracowuje technologie wytwarzania m.in. soków mętnych o wysokich wartościach prozdrowotnych oraz chipsów z owoców i warzyw, które mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla chipsów ziemniaczanych.

Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby zleceniodawców, Instytut Ogrodnictwa – PIB wykonuje corocznie szereg badań w obszarze oceny nowych środków ochrony roślin lub ich form użytkowych oraz liczne ekspertyzy i prace zlecone, dotyczące m.in. opracowywania konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów stymulujących wzrost i plonowanie roślin. Instytut świadczy także usługi z zakresu badań przedrejestracyjnych skuteczności działania nowych środków, które mogą być dopuszczone do stosowania w produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych.

Pełną ofertę Instytutu Ogrodnictwa – PIB znajdą Państwo w zakładce OFERTA, natomiast zakres współpracy przedstawiono w zakładce WSPÓŁPRACA.