1

Współpracujemy z …

Instytut Ogrodnictwa – PIB współpracuje z:

Towarzystwami naukowymi:

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA – Bronisze

 Mazowiecki Park Technologiczny

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa