Komitet redakcyjny

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Komitet redakcyjny

Bożenna Borkowska – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Jan Cimanowski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Zdzisław Cianciara – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Erich Dickler –  Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim, Niemcy
Motoaki Doi – Osaka Prefecture University, Sakai, Japonia
Eleonora Gabryszewska – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Danuta M. Goszczyńska – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Jerzy Hetman – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ryszard Hołownicki – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Karol Hrotkó – Saint Stephen University, Budapest, Węgry
Janusz Lipecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Barbara H. Łabanowska – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Gabriel S. Łabanowski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Aleksandr Melnyk – Agricultural Academy, Uman, Ukraina
Lech Michalczuk – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Augustyn Mika – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Davide Neri – University of Ancona, Ancona, Włochy
Edmund Niemczyk – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Joanna Nowak – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Remigiusz W. Olszak – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Teresa Orlikowska – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Leszek B. Orlikowski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Eugeniusz Pacholak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Witold J. Płocharski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Jerzy Puchalski – Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN,Warszawa
Stefan Rejman – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Marian Saniewski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Jan R. Starck – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Edward Żurawicz – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
Redaktorzy
Barbara H. Łabanowska – do spraw sadownictwa
Gabriel S. Łabanowski – do spraw roślin ozdobnych
Stefan Rejman – konsultant statystyczny

ISSN 1234-0855

Adres  Redakcji: 96-100 Skierniewice,  ul. Reymonta 18,  tel. 046-834-54-66
e-mail: wydaw@insad.pl