1

Ogłoszenia publiczne

Postępowanie prowadzone w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż: 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

Przetarg na najem nieruchomości przy ul. Reymonta 18a, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki WZD Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Uchwała w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki WZD Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeznej

Zmiana terminu składania zgłoszeń na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeznej

Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż