Skip to content

Status prawny

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy działa na podstawie przepisów:

  1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (Dz. U. Nr 172, poz. 1166)
  2. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) 
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18grudnia 2020r.w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2342)
  4. Statutu Instytutu Ogrodnictwa
  5. Regulaminu Organizacyjnego