Zmarł mgr inż. Andrzej Krokowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 listopada 2021 roku w wieku 87 lat zmarł


Śp.

mgr inż. Andrzej Krokowski


wieloletni pracownik Instytutu Warzywnictwa, radny, społecznik, zasłużony dla Miasta Skierniewice.

W 1966 roku uzyskał tytuł inżyniera na Politechnice Warszawskiej, a w 1965 roku ukończył studia II stopnia w Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Odbywał staż w Stanowym Uniwersytecie Karoliny Północnej w Raleigh, a także we Francji, Bułgarii i ZSRR. W roku 1959 został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Naukowo – Badawczym IUNG w Regułach, a po reorganizacji kontynuował pracę w Instytucie Warzywnictwa. Od 1973 roku pracował na stanowisku adiunkta i przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Zakładu Mechanizacji i Elektryfikacji w Instytucie Warzywnictwa, jednocześnie pełniąc funkcje Radnego i Przewodniczącego w Radzie Miasta Skierniewice. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, otrzymał Medal XXX-lecia PRL, a także uzyskał tytuł Zasłużony Pracownik Rolnictwa. Otrzymał Nagrodę Ministra Rolnictwa za wdrażanie i upowszechnienie postępu rolniczego oraz doskonalenie i dokształcanie kadr inżynieryjno-technicznych. Swoje obowiązki zawodowe wykonywał z wielkim zaangażowaniem, pasją i odpowiedzialnością. Był lubiany i szanowany przez wszystkich, którzy Go znali i z Nim pracowali.

Cześć Jego Pamięci


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się od Mszy świętej żałobnej, która zostanie odprawiona 20 listopada 2021 r. o godzinie 12.00 w Kościele św. Jakuba w Skierniewicach, po czym odbędzie się ceremonia złożenia urny z prochami do grobu na cmentarzu miejskim.

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa − PIB