Zmarła Jadwiga Gębal

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 77 lat odeszła od nas

Śp.
Jadwiga Gębal

emerytowany Pracownik Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach. Pracę w Oddziale Pszczelnictwa podjęła w 1967 roku w Pracowni Botaniki Zakładu Zapylania Roślin, w której pracowała do czasu przejścia na emeryturę w 2005 roku.
Pozostanie w naszej życzliwej pamięci jako Osoba nadzwyczaj skromna, życzliwa, chętnie służąca pomocą i radą. Była lubiana i szanowana przez wszystkich, którzy Ją znali i z Nią pracowali. Taką ją zapamiętamy.

Cześć Jej Pamięci

Pożegnanie Pani Jadwigi Gębal odbędzie się 21 marca 2022 r, o godz.12.00 w Kościele pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach.
Rodzinie Pani Jadwigi Gębal wyrazy najgłębszego współczucia składają Kierownik oraz pracownicy Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.