Administracja

DYREKTOR INSTYTUTU OGRODNICTWA – Państwowego Instytutu Badawczego

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH, GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

RADA NAUKOWA

SEKRETARZ NAUKOWY