SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA

p.o. Kierownika

Katarzyna Witkowska
tel.: +48 46 834 53 03
e-mail: Katarzyna.Witkowska@inhort.pl

Pracownicy

mgr Paulina Bartoniewicz