Dorobek publikacyjny nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

Miło mi poinformować, że Kapituła Nagrody Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, w IV edycji konkursu w 2021 roku, przyznała Pani dr hab. Mirosławie Cieślińskiej, prof. IO, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Nagrodzone prace to:

  1. Podwyszyńska M., Cieślińska M. 2018. Rooting shoots of apple varieties and their tetraploids obtained by the in vitro technique. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 17(1): 49-62. DOI: 10.24326/asphc.2018.1.5
  2. Warabieda W., Soika G., Cieślińska M. 2018. Cacopsylla pruni in Poland and its significance as a vector of ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’. Zemdirbyste 105(2):177-182. DOI 10.13080/z-a.2018.105.023
  3. Cieślińska M., Smolarek T. 2019. Multilocus sequence analysis of phytoplasmas detected in cherry trees in Poland. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (1): 73-80. DOI: 10.5958/2249-4677.2015.00013.4, DOI: 10.13080/z-a.2019.106.010
  4. Cieślińska M., Borisova A. 2019. Molecular characterization of ‘Candidatus Phytoplasma mali’ strains from Bulgaria and Poland. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 18(5): 183-190, DOI: 10.24326/asphc.2019.5.18
  5. Cieślińska M. 2019. Genetic diversity of seven Strawberry mottle virus isolates in Poland. Plant Pathology Journal, 35(4):389-392. DOI: 10.5423/ppj.nt.12.2018.0306.
  6. Cieślińska M. 2020. Differentiation of Cherry leaf roll virus isolates from walnut based on molecular analyses and reaction of herbaceous hosts. Physiological and Molecular Plant Pathology, 109: DOI: 10.1016/j.pmpp.2019.101456
  7. Cieślińska M. 2020. First report of Blueberry mosaic associated virus in highbush blueberry in Poland. Plant Disease, 104(10): 2743. DOI: 10.1094/PDIS-03-20-0574-PDN
  8. Cieślińska M. 2021. First report of Raspberry leaf mottle virus infecting raspberry in Poland. Plant Disease, DOI: 10.1094/PDIS-08-20-1767-PDN