Wybory do Rady Naukowej

Protokół nr 2/2021 Komisji Wyborczej z dnia 13.07.2021 r. 

Ogłoszenie nr 2/2021 Komisji Wyborczej z dnia 13.07.2021 oraz listy Kandydatów

Zarządzenie nr D-021-14/2021 Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa – PIB z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach IV kadencji na lata 2021-2024

Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach IV kadencji na lata 2021-2024

Protokół nr 1/2021 Komisji Wyborczej z dnia 29.06.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/2021 Komisji Wyborczej z dnia 29.06.2021 r.

Wykaz osób, którym przysługuje bierne prawo wyborcze

Karta zgłoszenia kandydata

Wyniki wyborów

Archiwum

Wybory do Rady Naukowej III kadencji na lata 2017-2020

Wybory do Rady Naukowej II kadencji na lata 2015-2018

Wybory do Rady Naukowej I kadencji na lata 2011-2014