Kapituła nagrody naukowej im. Prof. Szczepana Pieniążka

Życiorys Prof. Szczepana A. Pieniążka
Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka

Zasady funkcjonowania Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka
Skład osobowy Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2014-2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2018-2019
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2020-2022
Laureaci Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka