DZIAŁ INFORMATYKI

Kierownik
mgr Tomasz Viscardi
tel.: +48 46 834 67 33, kom. 509 435 059,
e-mail: Tomasz.Viscardi@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

Dział Informatyki realizuje zadania w następujących obszarach:

  • utrzymanie infrastruktury sieciowej;
  • utrzymanie serwerów sieciowych;
  • zakupy i nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego;
  • ewidencjonowanie, administrowanie, zakupy i tworzenie oprogramowania;
  • wsparcie użytkowników systemów teleinformatycznych;
  • zapewnieniem dostępu do Internetu;
  • tworzenie i administrowanie witrynami internetowymi;
  • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych we wszystkich obszarach działalności instytutu.

Pracownicy

mgr inż. Ewa Buczek
mgr inż. Paulina Golik
Sławomir Machaj
mgr Daniel Sas