DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Kierownik
mgr Katarzyna Nowakowska-Zdun
tel.: +48 46 834 52 10, 500 095 979,
e-mail: Katarzyna.Nowakowska@inhort.pl

Pracownicy
mgr Karolina Adamiec-Kościelna
mgr Joanna Jach