PRACOWNIA ENTOMOLOGII

Kierownik

dr inż. Małgorzata Sekrecka
tel.: +48 46 834 53 91
e-mail: Malgorzata.Sekrecka@inhort.pl

ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Monitoring owadów, roztoczy i nicieni w uprawach ekologicznych i konwencjonalnych roślin sadowniczych i warzywnych.
 • Opracowywanie i doskonalenie metod sygnalizacji występowania szkodników upraw sadowniczych i warzywnych i ozdobnych oraz ich zwalczania.
 • Identyfikacja nicieni, roztoczy i owadów.
 • Analiza gleby, podłoża i roślin na obecność nicieni.
 • Wykrywanie odpornych ras roztoczy i owadów na wybrane grupy zoocydów metodą analizy biochemicznej.
 • Ocena biologicznej skuteczności akarycydów, insektycydów, owicydów, moluskocydów, nematocydów, talpicydów, rodentycydow, biostymulatorów, ekstraktów roślinnych, regulatorów wzrostu roślin, repelentów, biopreparatów, organizmów żywych adiuwantów w ograniczaniu szkodników upraw gruntowych i szklarniowych. Badania te stanowią podstawę do rejestracji nowych środków ochrony w Polsce i innych krajach Europy.
 • Opracowywanie i aktualizacja metodyk, poradników integrowanej ochrony i produkcji upraw ogrodniczych oraz programów ochrony roślin warzywnych, ozdobnych i sadowniczych.
 • Poradnictwo z zakresu ochrony upraw ogrodniczych przed szkodnikami.

Pracownicy naukowi

 •     dr Ewa Furmańczyk
 •     mgr Damian Gorzka
 •     dr Michał Hołdaj
 •     dr hab. Eligio Malusa, prof. IO
 •     dr inż. Wojciech Piotrowski
 •     dr Katarzyna Pochrząst
 •     mgr inż. Dariusz Rybczyński
 •     dr inż. Małgorzata Sekrecka
 •     dr hab. Andrzej Skwiercz, prof. IO
 •     dr hab. Grażyna Soika, prof. IO
 •     dr Małgorzata Tartanus
 •     dr Wojciech Warabieda

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • dr Dawid Kozacki

Pracownicy techniczni

 •     mgr Magdalena Celniak
 •     Robert Kobierski
 •     mgr inż. Edyta Kowalska
 •     Stanisław Lesiak
 •     mgr Anastasiia Lutsiuk
 •     Karolina Mrozińska
 • mgr inż. Gerard Podedworny
 •     mgr inż. Barbara Sobieszek    
 • Anna Wesołowska