PRACOWNIA FITOPATOLOGII

Kierownik

prof. dr hab. Joanna Puławska
tel.: +48 46 834 53 66
e-mail: Joanna.Pulawska@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Diagnostyka chorób bakteryjnych, grzybowych, grzybopodobnych oraz wirusowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych – wykrywanie patogenów, opracowywanie metod identyfikacji.
 • Biologia patogenów – mechanizmy interakcji z roślinami, zróżnicowanie, taksonomia, genetyka, genomika, transkryptomika.
 • Wykrywanie form patogenów opornych na środki ochrony roślin.
 • Ochrona roślin ogrodniczych przed chorobami – aktualizacja i opracowywanie programów ochrony roślin, doradztwo, prognozowanie występowania chorób, opracowywanie nowych bioproduktów do ochrony roślin przed chorobami.
 • Badania skuteczności środków ochrony roślin, biostymulatorów wzrostu i rozwoju roślin, środków biologicznych i pochodzenia naturalnego oraz nawozów w ograniczaniu chorób roślin. Badania te stanowią podstawę do rejestracji nowych środków ochrony w Polsce i innych krajach Europy.

Pracownicy naukowi

 •     dr Agata Broniarek-Niemiec
 •     dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
 •     dr Anna Jarecka-Boncela
 •     dr Monika Kałużna
 •     dr hab. Beata Komorowska, prof. IO
 •     dr hab. Tadeusz Malinowski
 •     dr Sylwester Masny
 •     dr Monika Michalecka
 •     dr Artur Mikiciński
 •     dr inż. Anna Poniatowska
 •     prof. dr hab. Joanna Puławska
 •     dr Magdalena Ptaszek
 •     dr Agnieszka Włodarek
 •     prof. dr hab. inż. Adam Wojdyła

Pracownicy badawczo-techniczni

 • dr Hanna Bryk
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sobiczewski

Pracownicy techniczni

 •     Dominik Budynek
 •     Agnieszka Budzałek
 •     mgr inż. Hubert Głos
 •     Jarosław Korpetta
 •     Urszula Łazęcka-Żałoba
 •     mgr Dominika Niedzielska
 •     mgr inż. Jacek Nowakowski
 •     Barbara Pawłowska
 •     mgr Anna Połeć
 •     inż. Elżbieta Pruszkowska
 •     Patrycja Rakowska
 •     Leszek Skorupiński
 •     Dorota Starzec
 •     Zbigniew Żybort