PRACOWNIA NAWADNIANIA

Kierownik

prof. dr hab. Waldemar Treder
tel.: +48 46 834 52 46,
e-mail: Waldemar.Treder@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

  • Nawożenie i nawadnianie upraw ogrodniczych. Ocena efektywności nawadniania i fertygacji przy wykorzystaniu różnych technik w produkcji polowej oraz w uprawach pod osłonami. Optymalizacja nawadniania upraw z uwzględnieniem stanu pogody i zasobów wodnych gleb.
  • Rozwój bezglebowych systemów uprawy pod osłonami. Systemy doświetlenia (LED), zamknięte obiegi pożywki, testowanie odmian, podłoży, nawozów i środków wspomagających wzrost roślin.
  • Rozwój systemów pomiarowych dla automatyzacji produkcji ogrodniczej.
  • Badanie wpływu czynników środowiskowych na rośliny (tolerancja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, zwłaszcza deficyt wody).


Pracownicy naukowi

  •     dr Krzysztof Klamkowski
  •     prof. dr hab. Waldemar Treder
  •     mgr inż. Anna Tryngiel-Gać
  •     mgr inż. Katarzyna Wójcik

Pracownicy techniczni

  • Mirosław Kiełkiewicz
  • mgr Olga Madej