PRACOWNIA PRZECHOWALNICTWA I FIZJOLOGII POZBIORCZEJ OWOCÓW I WARZYW

PRACOWNIA PRZECHOWALNICTWA I FIZJOLOGII POZBIORCZEJ OWOCÓW I WARZYW (LABORATORY OF FRUIT AND VEGETABLES STORAGE AND POSTHARVEST PHYSIOLOGY)

Kierownik

dr Krzysztof Rutkowski
tel.: +48 46 834 53 63, +48 46 834 53 59, kom. 509 964 807,
e-mail: Krzysztof.Rutkowski@inhort.pl

 
ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Wyznaczanie terminu zbioru, ocena jakości owoców i warzyw.
 • Ocena zdolności, trwałości i wartości przechowalniczej owoców i warzyw.
 • Ocena wpływu czynników przed- i pozbiorczych na jakość i trwałość produktów ogrodniczych.
 • Zastosowanie innowacyjnych technologii przechowalniczych, między innymi dynamicznie kontrolowanej atmosfery, technologii niskotlenowych, pozbiorczego traktowanie owoców i warzyw (1-metylocyklopropen, gorąca woda, itp.) dla utrzymania wysokiej jakości produktów ogrodniczych.
 • Zastosowanie nowoczesnych systemów pakowania dla przedłużenia trwałości owoców i warzyw, w tym minimalnie przetworzonych.
 • Prowadzenie pionierskich w skali kraju badań nad wykorzystaniem technik spektrometrycznych do niedestrukcyjnej oceny dojrzałości i jakości owoców i warzyw.
 • Przewidywanie, ocena zagrożenia i zapobieganie chorobom przechowalniczym owoców i warzyw.
 • Opracowywanie zaleceń technologicznych dla przechowalnictwa i transportu produktów ogrodniczych oraz minimalnie przetworzonych owoców i warzyw.
 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu przechowalnictwa owoców i warzyw poprzez udział Pracowników Pracowni w konferencjach naukowych, spotkaniach sadowniczych oraz publikacje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
 • Przygotowywanie ekspertyz z zakresu przechowalnictwa owoców i warzyw.
 • Usługowe wykonywanie analiz oceny dojrzałości i jakości owoców i warzyw oraz prowadzenie doświadczeń przechowalniczych w ramach projektów i dla podmiotów gospodarczych.


Pracownicy naukowi

 • dr Maria Grzegorzewska
 • dr Kalina Sikorska-Zimny
 • dr Anna Skorupińska

Pracownicy badawczo-techniczni

 • mgr inż. Ewa Badełek
 • mgr Aneta Matulska

Pracownicy techniczni

 • Urszula Antosik
 • mgr inż. Anna Ciecierska
 • inż. Karol Fabiszewski
 • Jolanta Rochalska