Konferencja prasowa dotycząca produktu Biosimex – Pantoea Care

Skierniewice, 17 maja 2024 r.

17 maja 2024 roku w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się konferencja prasowa poświęcona premierze innowacyjnego produktu mikrobiologicznego dla branży ogrodniczej: BIOSIMEX Pantoea Care, którego dystrybutorem jest firma Agrosimex sp. z o.o. Jest to efekt 5-letniego projektu o akronimie BioSafeFood, którego liderem był Instytut Ogrodnictwa – PIB, a głównym partnerem –  firma Intermag Sp. z o.o. W trakcie realizacji projektu, spośród ponad 2700 wyizolowanych z powierzchni roślin i gleby szczepów bakteryjnych wyselekcjonowano dwa wyjątkowe szczepy z rodzaju Pantoea: Pantoea agglomerans oraz Pantoea allii, które posiadają szereg cech pozwalających na skuteczne wspieranie wzrostu roślin i poprawianie ich zdrowia. Bakterie te są zdolne do wytwarzania aktywnych metabolitów, podnoszących naturalną odporność roślin oraz wpływają na lepszą zdrowotność, rozwój, plonowanie oraz trwałość pozbiorczą owoców. Te dwa szczepy wchodzą w skład nawozowego produktu mikrobiologicznego Pantoea Care. Przy jego stosowaniu możliwa będzie redukcja chemicznych zabiegów ochrony roślin oraz produkcja owoców i warzyw bez pozostałości szkodliwych substancji i z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.