Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa „NAUKA-PRAKTYCE” – zadania celowe finansowane przez MRiRW

Skierniewice, 14 grudnia 2023 r.

14 grudnia 2023 roku w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa „NAUKA-PRAKTYCE” – zadania celowe finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana w trybie hybrydowym w ramach zadania 10.1.
Podczas Konferencji zostały przedstawione założenia i cele poszczególnych zadań oraz podsumowanie i wnioski z prac wykonywanych w mijającym roku. Konferencję otworzyła prof. dr hab. Dorota Konopacka − Dyrektor IO-PIB, która serdecznie powitała wszystkich gości uczestniczących osobiście oraz za pośrednictwem łączy internetowych. W trakcie trwania spotkania pracownicy naukowi naszej jednostki przekazali zainteresowanym wiele ciekawych, przydatnych informacji i nowych rozwiązań związanych tematycznie z priorytetowymi obszarami w produkcji ogrodniczej tj.:

  • Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych
  • Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych
  • Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych
  • Racjonalne nawożenie i nawadnianie
  • Ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia
  • Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
  • Sadownictwo i warzywnictwo metodami ekologicznymi
  • Produkcja zwierzęca
  • Zagospodarowanie pozbiorcze produktów ogrodniczych
  • Działalność upowszechnieniowa i wsparcie prac związanych z transferem wiedzy.

W Konferencji (zdalnie i stacjonarnie) brali udział przedstawiciele licznych jednostek naukowych, doradczych, nadzorujących m.in. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które stanowią bardzo ważne ogniwo pośrednie łączące naukę z praktyką, uczelni wyższych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytutów badawczych, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych oraz wielu innych. W Konferencji brali udział także pracownicy Instytutu Ogrodnictwa ‒ PIB oraz producenci z branży ogrodniczej.