Konferencje i szkolenia 2017

Konferencje i Sympozja

Lp. Nazwa Termin, miejsce Organizator
1. Ogólnopolska Konferencja „Rośliny Jagodowe” Nauka- Praktyce 30 marca 2017 r., Skierniewice, Kinoteatr „Polonez” Instytut Ogrodnictwa
2. X Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Owoce, warzywa, grzyby – innowacje w surowcach i przetwórstwie” 25 – 26 maja 2017 r., Nieborów Instytut OgrodnictwaPolskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział WarszawskiPolskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Łódzki
3. XII International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference – CAMA 2017 18-22 June, 2017, Warsaw, Poland Research Institute of Horticulture (InHort – Skierniewice, Poland)International Society for Horticultural Science (ISHS)
4. Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych 12 września 2017 r., Skierniewice,
ul. Pomologiczna 18
Instytut OgrodnictwaStowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych
5. Konferencja Wdrożeniowa Nauka-Praktyce 24 listopada 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa

Archiwum

Seminaria

Archiwum

Szkolenia

Lp. Nazwa Termin, miejsce Organizator
1. Szkolenie dla producentów papryki pt. „Zrównoważone nawożenie papryki w tunelach nieogrzewanych” 28 lutego 2017 r., Stare Siekluki Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu  Wieloletniego – zadania 3.2 i 5.1)
2. Szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (http://www.nawadnianie.inhort.pl/) 28 marca 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 3.2 i 5.1)
3. Szkolenie pt. „Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych” – szkolenie dla pracowników WIORiN z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin 5 kwietnia 2017 r., Wrocław Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 2.5 i 5.1)
4. Szkolenie pt. „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu” 27 kwietnia 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 3.3, 3.2 i 5.1)
5. Szkolenie z identyfikacji agrofagów (patogeny, szkodniki), część I 10 maja 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 2.1, 2.3 i 5.1)
6. Szkolenie z ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ogrodniczych 25 maja 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 2.1, 2.3 i 5.1)
7. EcoOrchard – szkolenie dotyczące oceny „funkcjonalnej bioróżnorodności” w sadach jabłoniowych prowadzonych metodami ekologicznymi 21 czerwca 2017 r., Nowy Dwór Instytut Ogrodnictwa (w ramach projektu EcoOrchard)
8. Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej 5 września 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 3.4 i 5.1)
9. Szkolenie pt. „Aktualne problemy techniki ochrony upraw” 18 października 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 2.4 i 5.1)
10. Szkolenie z identyfikacji agrofagów, część II „ Aktualne informacje o zagrożeniu przez muszkę plamoskrzydłą – Drosophila suzukii Matsumura, metody monitoringu, rozpoznawanie” 25 października 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 2.1, 2.2, 2.3 i 5.1)
11. Warsztaty ‘Seed quality in genetic resources
conservation of horticultural plants’
27 października 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020)
12. Szkolenie pt. „Nowoczesne technologie przechowywania owoców i warzyw” 6 listopada 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 3.5 i 5.1)
13. Szkolenie pt. „Produkcja zdrowego materiału roślin sadowniczych” 14-15 listopada 2017 r., Skierniewice Instytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego – zadania 1.3 i 5.1)

Archiwum

Wykłady zaproszonych gości

Lp. Wykładowca, temat Termin Miejsce
1. dr Luciano Beneduce (Assoc. Prof University of Foggia), Microbial safety and wastewater reuse for crop irrigation: opportunity or treat? 23 maja 2017 r., godz. 14.00 Instytut Ogrodnictwa,
ul. Pomologiczna 18,
sala 136, I piętro

Zobacz także:

Konferencje i szkolenia 2020

Konferencje i szkolenia 2019

Konferencje i szkolenia 2018

Konferencje i szkolenia 2017